Fiskekort i Dalarna

För fiske i sötvatten i Dalarna ska du ha fiskekort. Det här kortet måste du ordna med innan du ger dig ut för att upptäcka länets fantastiska vattendrag. Dalarna har flera olika fiskeområden som kräver olika kort. Men det är lätt att hitta fiskekort som täcker en hel del olika vattendrag och åar vilket ger tillgång till en spännande fiskeupplevelse.

Olika fiskevårdsområden

Du kan köpa fiskekort i Dalarna för ett eller flera fiskevårdsområden. Dalarna sköter om sina områden för fisk. De jobbar bland annat aktivt med att plantera ut nya fiskbestånd vilket är viktigt. På så vis kontrolleras fiskbestånden och man kan undvika att Dalarnas unika fiskevatten utarmas.

Några exempel på fiskevårdsområden som du kan köpa fiskekort för är:

  • Barkensjöarna – Barken har flera skogssjöar som ligger tätt. Här finns det abborre, lake, vitfisk och gädda. Dessutom kan du fiska öring, gös, sik och lax i Barken. 
  • Bjursås- Leksand – Från Bjursås till Leksand sträcker sig ett fiskevårdsområde med omkring 80 olika sjöar och vattendrag. Här finns också Hovtjärn som är ett alternativ för den som vill syssla med flugfiske.
  • Borlänge centrala – Det här fiskekortet ger dig tillgång till Dalälven från handelsträdgården i Torsång till gränsen vid Gagnef. Dessutom innefattar kortet Tunaån, Grängshammarsån och omkring 40 olika sjöar.

Olika typer av fiskekort

Du kan köpa lite olika varianter av fiskekort i Dalarna. Det går att köpa kort som gäller för en dag. Det finns också dygns- och månadskort. Priset för kortet styrs av om det är trolling eller handredskapsfiske som ska utövas. Dessutom går det att boka för ett visst antal dagar under specifika datum.