Tänk på vad du släpper ut

Bryr du dig om ditt avlopp? Om du är intresserad av sportfiske bör du göra det. Dåliga avlopp ställer nämligen till det i många vattendrag runt om i Sverige. Det händer också att människor gör sina behov alldeles för nära åar eller sjöar. 

Om du har ett småhus, som en villa eller ett fritidshus, bör du se över avloppet med jämna mellanrum. Det gäller framför allt om ditt hus är avsides beläget. Genom att göra en rörinspektion kan du se om du behöver göra en relining, eller kanske rent av ett stambyte.

Varför är det här viktigt?

Vad kan hända om rören i och under ditt hus inte byts ut i tid? Vanligast är att det blir vattenskador i källaren, eller i andra delar av huset. Men förorenat avloppsvatten kan också rinna ut i grundvattnet, eller i ett vattendrag. Det kan få mer obehagliga effekter. 

I Jämtlandsfjällen har man upptäckt ecolibakterier i en älv. Dessa bakterier kommer från avföring, från människor eller från djur. Eftersom detta område inte ligger i civilisationen, men besöks av ett stort antal fjällvandrare varje sommar, är det troligast att bakterierna kommer från någon som gjort sina behov för nära älven, eller tvättat sig i älven efteråt. 

Ecolibakterier i en älv är förvisso inte speciellt kul, men kommer troligen inte att få värre effekter än att några fjällvandrare blir magsjuka. Om avloppsvatten från ett hus läcker ut kan det få värre effekter, inte minst i fiskevatten. 

I Västerbotten har fisk fångats i flera fiskevatten med hög becquerel i kroppen. Becquerel är den vedertagna enheten för att mäta radioaktivt sönderfall. Radioaktiviteten beror troligen inte på utsläpp från enskilda hus, men visar ändå på vikten av att vi vårdar våra fiskevatten, så att vi inte släpper ut vare sig radioaktiva ämnen, lösningsmedel eller annat som det marina livet inte kan hantera. Där ingår det att ta hand om rören i sin fastighet.